ARG BOYA; sektöründe güvenilir ve aranan marka olmayı, direkt ve endirekt ihracat faaliyetleri ile global pazarda yer almayı ve mutlu ve katılımcı çalışanları ile yenilikçi ve bilinçli müşterilere ulaşmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. ARG BOYA’nın üstlenmiş olduğu görevleri gerçekleştirmek yönünde; 2012 yılı Haziran ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Ar-Ge Merkezi’ne büyük sorumluluklar düşmektedir. Müşteriler ve tedarikçiler ile son derece yakın iş birlikleri içinde ARG BOYA Ar-Ge Merkezi çalışmaları sürdürülmektedir.ARG BOYA müşterilerinin taleplerini ve sektörel bazda teknoloji gündemini takip ederek, Ar-Ge Merkezi yapılandırmasını bu doğrultuda geliştirmektedir. ARG BOYA, gün geçtikçe çeşitliliği artan müşterilerinin farklı taleplerine cevap verebilmek ve sektördeki teknolojik ilerlemeler çerçevesinde katma değeri yüksek, çevre dostu ürünler geliştirmek konusunda yatırımlarına devam etmektedir. Burada öncelikli hedef ithal kaynak kullanımının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Ayrıca, ARG BOYA tarafından bir sektöre girildiği zaman o sektördeki müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ürün portföyünün tasarlanması ve buna bağlı olarak sektörde lider üretici konumuna gelinmesi stratejik hedef olarak benimsenmiştir. ARG BOYA Ar-Ge Merkezi, stratejileri ve yürüttüğü çalışmalarla bu sektörlerde liderliği hedeflemektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar:

ARG BOYA’nın rekabet gücü yüksek konumunu korumak ve ilerletmek,

•Hizmet verdiği sektörler için Ar-Ge Merkezi bünyesinde uzmanlaşmış ekiplerin oluşmasını sağlayarak sektöre özel Ar-Ge yaklaşımlarını geliştirmek,

•Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini destekleyecek performans testlerini uluslararası düzeyde izlemek ve faydalı bulunan testleri kendi bünyesinde yapabilmek için yatırımları gerçekleştirmek,

•Üretim birimlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla Ar-Ge çalışmaları yaparak ürün maliyetlerinin azaltılması yönünde katkı sağlamak,

•Boya teknolojisi konusunda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirlikleri kurmak,

•Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bilimsel ve profesyonel platformlarda, Avrupa Birliği teknoloji platformlarında uzman personel ile yer almak olarak özetlenebilir.

© Copyright 2019 Tasarım JV
Call Now ButtonBİZİ ARAYIN