ARG BOYA PARKE DOLGU VERNİK

 

TANIM

Selülozik esaslı, son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak
amacıyla kullanılan bir dolgu verniktir.

Havasız (Airless)
Püskürtmede
Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.010”
İnceltme: %15
AMBALAJ
12,5 Litre,
2.5 Litre
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru
yerde dondan, direkt
güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını
kullanımdan hemen
sonra hava almayacak
şekilde kapatınız.
SARFİYAT
1 Litre Arg Boya® Parke Dolgu
Verniği ile
tek katta yüzey ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m2
alana uygulama yapılabilir (kayıplar hariç).
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat
sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği
olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü
numune çalışması yapılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 10-15 dakika
(20°C)
Zımparalanabilme: 2 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve
düşük sıcaklıkta kuruma süreleri
uzayabilir.
İNCELTME
Arg Boya Selülozik Tiner
ile %50-%100 oranında inceltilmelidir. Farklı
marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma
problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen
bir film oluşturur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Mobilya sanayinde, iç kullanım
amaçlı her türlü MDF, masif, kaplama, parke, rabıta ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler toz,
kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey 220 nolu zımpara ile
zımparalanmalıdır. Arg Boya Selülozik Tiner ile uygun viskoziteye
getirilerek tatbik edilir. 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Sıcaklığa
bağlı olarak katlar arası 5-10 dakika
beklenmelidir.
Uygulama ve ürün kuruma süresi
boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler
dondan korunmalıdır. Fırça, rulo
ve püskürtme ile uygulanabilir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih
26568 no.lu İnşaat Genel Teknik
Şartnamesine uygun yapılan alt
yapı yüzeylerinde uygulanması
gerekmektedir.
PARLAMA NOKTASI
<23°C
S

Kategoriler:

There are no reviews yet.

Be the first to review “ARG BOYA PARKE DOLGU VERNİK”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© Copyright 2019 Tasarım JV
Call Now ButtonBİZİ ARAYIN